Εγγύηση & Αυθεντικότητα

Εγγύηση & Αυθεντικότητα

Όλα τα είδη που διαφημίζονται και πωλούνται στην ιστοσελίδα μας είναι αυθεντικά και φέρουν πιστοποιητικά γνησιότητας όλων των επώνυμων Οίκων του Εξωτερικού από τους οποίους εισάγονται. Η συσκευασία τους έχει barcode και τα ίδια φέρουν τον κωδικό ΕΑΝ που συνοδεύει ως ταυτότητα τα προϊόντα στην αναγνώριση της αυθεντικότητας τους. Στην ιστοσελίδα μας www.icart.gr πωλούνται μόνο γνήσια επώνυμα προϊόντα κι όχι testers ( δείγματα ). Η εγγύηση καλύπτει διάστημα 6 έως 12 μηνών αναλόγως των προδιαγραφών που μας δίνονται από τους προμηθευτές μας. Η ίδια η απόδειξη αγοράς που λαμβάνει ο πελάτης κατά την αγορά κάποιου είδους θα ζητηθεί για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η εγγύηση σε περίπτωση που χρειαστεί. Σε όποια είδη μας από Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας απαιτείται, τα προϊόντα μας φέρουν το σήμα CE που είναι η έγκυρη και προαπαιτούμενη πιστοποίηση που αποδεικνύει ότι τα προϊόντα μας έχουν ελεγχθεί και πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Εγγύηση Προϊόντων – Επισκευή

Όλα τα προϊόντα που διαθέτει το κατάστημα icart.gr καλύπτονται από την επίσημη εγγύηση του Κατασκευαστή, όπου αυτή υφίσταται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών, καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές όπως και σε κάθε άλλο φυσικό κατάστημα.

Επιπλέον τα προϊόντα υφίστανται τεχνικό έλεγχο (όπου είναι εφικτό) για τη σωστή λειτουργία τους.

Το Κατάστημα δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά.

Όροι εγγύησης:

 • Το icart.gr εγγυάται ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή των συναρμολογητών τους.
 • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στη νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης.
 • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και τη νόμιμη απόδειξη αγοράς.
 • Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το icart.gr θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του Καταστήματος, με την προσκόμιση της συσκευής στο κατάστημα κατά τις εργάσιμες ώρες του καταστήματος και οφείλει να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το Κατάστημα θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς το Κατάστημα είναι επιλογή και ευθύνη του Πελάτη.
 • Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από το Κατάστημα.
 • Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του Καταστήματος.Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά του.
 • Η παρόυσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή (πχ. μπαταρίες, τροφοδοτικά, θήκες, αποθηκευτικά μέσα (μαγνητικά και οπτικά μέσα όπως CD, DVD, σκληροί δίσκοι) ατύχημα με νερό ή άλλο υγρό, χτυπήματα της συσκευής, πέσιμο, καλώδια σύνδεσης, κεραίες κλπ).
 • Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σας δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
 • Το Κατάστημα δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα προγραμμάτων.
 • Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας του, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα πχ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος, ελλιπή εξαρτήματα και να μας ενημερώνει άμεσα και όχι αργότερα των 24 ωρών.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσοδοτημένο από το Κατάστημα άτομο.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από λανθασμένη εγκατάσταση.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ιών που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • Το κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα σε συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλειά τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή.
 • Το κατάστημά μας δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών του ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 • Όλα τα προϊόντα προσφέρονται για ιδιωτική χρήση και όχι σαν επαγγελματική. Κάθε επαγγελματική χρήση των προϊόντων ακυρώνει αυτόματα την εγγύησή σας.

Η εγγύηση θα ακυρωθεί αυτόματα σε αυτές τις περιπτώσεις:

Απώλεια ή παρέμβαση του οποιουδήποτε στις ετικέτες των ειδών.

Όταν η αιτία της βλάβης ή της ζημίας οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση, ή μη εφαρμογή των οδηγιών του εγχειριδίου που το συνοδεύει, καθώς και ατυχήματα, κακή χρήση, χτυπήματα, θραύσεις, ατυχήματα ή καταστροφές που προκαλούνται από άλλες αιτίες που δεν οφείλονται στην κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Όταν πρόκειται για επισκευές λόγω έλλειψης συντήρησης, ρύθμισης, αναθεώρησης ή καθαρισμού.

Η χρήση σε ακατάλληλο περιβάλλον (με σκόνη, εκτεθειμένo σε άμεσο ηλιακό φως, δονήσεις, ακραίες θερμοκρασίες κάτω των 5ºC και άνω των 40ºC, υγρασία εκτός ορίων [λιγότερο από 10% και άνω του 95%] και πρόσληψη του ρεύματος χωρίς προστασία γείωσης, ούτε προστασία από υπερτάσεις).

Για ακατάλληλη χρήση εγκατεστημένου λογισμικού ή για χρήση παράνομου λογισμικού.

Για ζημίες που προκλήθηκαν από ιούς ή επιθέσεις από πληροφορικά συστήματα.

Επειδή υπάρχει ένας κύκλος ζωής μικρότερος από την καθορισμένη περίοδο εγγύησης.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν στην Εταιρεία γι’ αυτά οι προμηθευτές τους. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επιμέρους προμηθευτές της Εταιρείας. Επίσης, ορισμένα προϊόντα που διατίθενται μέσω της Εταιρείας μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για θέματα που αφορούν το προϊόν.

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην Ιστοσελίδα της.

Η εγγύηση ακυρώνεται σε περιπτώσεις ανοιγμένων προϊόντων από φυσική φθορά, κακή χρήση, τροποποίηση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Επίσης η εγγύηση ακυρώνεται  όταν το αγορασμένο είδος παραποιείται από απροσεξία, κακή χρήση ή χρήση για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο δίνεται σαφής και ρητή οδηγία από τον κατασκευαστή και τις προδιαγραφές αυτού.

Επίσης η εγγύηση δεν μπορεί να καλύψει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ατύχημα, καταστροφή φυσική, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, πόλεμο, βανδαλισμό ή κλοπή.

Ακολούθως ο κατασκευαστής ή ο ενδιάμεσος έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συμπτωματική ή παρεπόμενη βλάβη, συμπεριλαμβανόμενης της απώλειας εισοδήματος ή άλλων εμπορικών ζημιών που προέρχονται από τη χρήση του προιόντος.

Για κινητά τηλέφωνα: Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά λάθη στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη βλάβη (πτώση, υγρασία, κακή μεταχείριση, παρέμβαση στα εσωτερικά τμήματα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα) αυτομάτως θέτει το προϊόν εκτός εγγύησης και θα υπάρχει χρέωση για την επισκευή του καθώς και για τον έλεγχο.

Η εγγύηση για τα προϊόντα της Nokia, Samsung, Sony, LG, HTC, Blackberry είναι 2 χρόνια και 12 μήνες για τα προϊόντα της Apple.

*Ως ημερομηνία αγοράς θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης.

Πολιτική αντικατάστασης ελαττωματικών συσκευών (DOA)

Το e-shop παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της ελαττωματικής συσκευής που παρέδωσε, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο κατασκευαστή του προϊόντος και εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα.

Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μίας συσκευής ως άμεσης αντικατάστασης (DOA) είναι η συσκευή κατά την πρώτη ενεργοποίηση να βρίσκεται εκτός ή περιορισμένης ή προβληματικής λειτουργίας.

Παράλληλα υπάρχουν και κάποια επιπρόσθετα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να χαρακτηριστεί μια τέτοια συσκευή ως άμεσης αντικατάστασης (DOA) και είναι τα ακόλουθα:

 • To προϊόν να μην έχει υποστεί αντικανονική χρήση όπως αυτή ορίζεται στην κάρτα εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση το προϊόν θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης.
 • Το προϊόν πρέπει να είναι πλήρες και στην συσκευασία παραλαβής, δηλαδή στο αρχικό του πακέτο με μπαταρία, φορτιστή, έντυπα, σακουλάκια, κάρτες μνήμης, καλώδια USB , ακουστικά κ.λ.π. και εγγύηση.
 • Ο αριθμός σειράς της συσκευής (ΙΜΕΙ) θα πρέπει να συμφωνεί με αυτόν του κουτιού και της απόδειξη αγοράς.
 • Η συσκευή δεν θα πρέπει να φέρει σημάδια «κακής» μεταχείρισης ( χτυπήματα, γρατσουνιές, σπασμένα εξαρτήματα καθώς και άλλα εμφανή σημάδια χρήσης ).

Στην περίπτωση της ελαττωματικής συσκευής και εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω κριτήρια, ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το προσωπικό του e-shop (είτε καλώντας στο 6977084171καθημερινά 9:00-17:00, είτε στέλνοντας e-mail στο info@icart.gr).

Εάν αποδειχθεί ότι το προϊόν αποτελεί DOA, ο πελάτης απαλλάσσεται από την χρέωση για την παραλαβή και επιστροφή του προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα μεταφορικά και το κόστος επισκευής, εφόσον το προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Επίσημα εξουσιοδοτημένα service:

ARVATO TELESERVICE ΑΕ Λεωφ. Κηφισού 38-38Α, 10442 Περιστέρι Αθήνα Τηλ. 2105197500 Fax: 2105197529 Για τα προϊόντα της Apple, Sony, Nokia, Samsung, Siemens, LG, HTC

INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΕΒΕ Αλεξάνδρου Πάντου 25, 17671 Καλλιθέα Αθήνα Τηλ. 2119991000, 2119994000 Fax: 2119991499 Για τα προϊόντα της Apple

SMARTEC ΑΕ Φειδιππίδου 7, 12461 Χαϊδάρι Αθήνα Τηλ. 2105820000 Fax: 2105820030 Για τα προϊόντα της Samsung

PROCORDIA Κριμαίας 7-9, 11526 Ν. Ψυχικό Αθήνα Τηλ. 2107777076 Fax: 2106929429 Για τα προϊόντα της LG

Λίστα αντιπροσώπων και Service

Εγχειρίδια χρήσεως & manuals:

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απόλυτη οικολογική συνείδηση συμμετέχει στη δράση “Think Green” που έχει ως κύριο στόχο τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οικολογική νοοτροπία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Φιλοσοφία στη δράση αυτή είναι κάθε μικρή «πράσινη» κίνηση να αποτελέσει σημείο αναφοράς και παραδειγματισμού για την ανάληψη αντίστοιχων ενεργειών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάδοση αντίστοιχων φιλικών πρακτικών.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας συμβάλουμε στο να διατηρείται το εγχειρίδιο χρήσης της κάθε συσκευής σε ηλεκτρονικό αρχείο ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη μαζική εκτύπωση των εγχειριδίων. Η συγκεκριμένη δράση επιφέρει μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κυρίως από την εξοικονόμηση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και τη μείωση κατανάλωσης χαρτιού.

Συνεπώς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας προς άμεση εξυπηρέτηση σας να σας αποστείλουμε το εγχειρίδιο που σας αφορά με email ή σε έντυπη μορφή με ταχυδρομείο.

Δραστηριοποιούμαστε όλοι για την προστασία του πλανήτη με κάθε μας κίνηση όπως ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών , εξοικονόμηση κάθε μορφής ενέργειας, προώθηση και προτίμηση σε κάθε οικολογικό προϊόν. Με την υιοθέτηση καλών πρακτικών συμβάλουμε όλοι στη διατήρηση συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και διαδίδουμε το μήνυμα στον περίγυρό μας.

Τι είναι τα ΟΕΜ προϊόντα;

OEM (Original Equipment Manufacturer) είναι όρος ο οποίος προσδιορίζει κατασκευαστή και όχι κάποιο προϊόν ή ανταλλακτικό, δηλ. το σωστό είναι «ανταλλακτικό από ΟΕΜ» και όχι «ανταλλακτικό ΟΕΜ».

Ο όρος ΟΕΜ προσδιορίζει τον κατασκευαστή που κατασκευάζει ένα κομμάτι-μέρος μιας συσκευής η οποία στα υπόλοιπα μέρη είναι άλλου κατασκευαστή. Π.χ. μια τηλεόραση TELEFUNKEN έχει οθόνη η οποία κατασκευάζεται από την SONY, σε αυτή την περίπτωση η SONY είναι ο ΟΕΜ της οθόνης στην τηλεόραση TELEFUNKEN.

Ποια όμως είναι η έννοια ΟΕΜ όταν δεν αναφέρεται στον κατασκευαστή αλλά στην διακίνηση και πώληση ανταλλακτικών;

Όπως αναφέραμε και πριν ο όρος ΟΕΜ προσδιορίζει κατασκευαστή και όχι κάποιο προϊόν ή ανταλλακτικό, έτσι σε αντίθεση με τα Data sheets των κατασκευαστών όταν δίνεται ο ορισμός ΟΕΜ σε κάποιο ανταλλακτικό σημαίνει αντίγραφο και κατώτερης ποιότητας.

Το ιστορικό της ονοματοθεσίας έχει ως εξής:

Ως γνωστόν από τις αρχές τις δεκαετίας του ’80 άρχισε η επέλαση των ιμιτασιόν συσκευών παραποιώντας το όνομα ενός γνωστού κατασκευαστή, για παράδειγμα SONI αντί του SONY, SANIO αντί του SANYO κλπ, το ίδιο έγινε και για τον προσδιορισμό των ανταλλακτικών αλλάζοντας το «Original Equipment Manufacturer» σε «Original Equipment Manufacture» ή «Original Equipment Manufactured» που και συντακτικά μάλιστα δεν είναι σωστό.

Έτσι λοιπόν τα ΟΕΜ ανταλλακτικά καθιερώθηκαν από τότε στους καταλόγους σαν ανταλλακτικά ιμιτασιόν και κατώτερης ποιότητας. Δυστυχώς αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο (φυσικά και στην Ελλάδα) τα service που έχουν αποκομίσει καθαρά εμπειρική τεχνογνωσία (κυρίως από το YouTube) και δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην επισκευή κυρίως Apple προϊόντων, να διατυμπανίζουν ότι χρησιμοποιούν «Μόνο ΟΕΜ ανταλλακτικά» μη γνωρίζοντας ότι στην ουσία προωθούν κατώτατης ποιότητας υπηρεσίες.